vidaus auditas

vidaus auditas
vidaus auditas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Auditas, atliekamas organizacijos audito padalinio auditorių. atitikmenys: angl. internal audit šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP-43(1), 2009

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vidaus auditas — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kai vidaus auditorių nepriklausoma, objektyvia tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus auditas — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Nepriklausoma ir objektyvi tikrinimo, vertinimo veikla, skirta vertinti audituojamo subjekto rizikos valdymui, vidaus kontrolės sistemai ir padėti audituojamam subjektui įgyvendinti savo veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • auditas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis 1. Atliktas nepriklausomas patikrinimas ir pareikšta nuomonė apie organizacijos finansines ataskaitas arba sąskaitas. Jo tikslas patvirtinti, kad finansinės ataskaitos arba sąskaitos teisingai parodo jose… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus priežiūra — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO – organizacijos atsakingojo finansų kontrolieriaus (ar lygiaverčio jam pareigūno) atliekamas vertinimas siekiant nustatyti organizacijos ar jos padalinio atitiktį, veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • auditas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Finansų ar veiklos valdymo patikrinimas, kurį pagal audito reikalavimus atlieka atsakingos institucijos. Dažniausiai atliekamas finansų arba veiklos auditas. Finansų auditas daugiausia dėmesio skiria viešųjų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • vidaus auditorius — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atliekantis vidaus auditą Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus audito ataskaita — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Vidaus auditoriaus parengtas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nurodomi vidaus audito tikslai, apimtis, apibendrinami atlikto vidaus audito rezultatai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus auditoriaus darbo dokumentai — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Vidaus auditoriaus parengti dokumentai, kuriuose pateikiama atliekant vidaus auditą surinkta informacija, įskaitant gautą medžiagą (viešojo juridinio asmens oficialius dokumentus ir jų kopijas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus audito tarnyba — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens administracijos padalinys (skyrius, departamentas), įsteigtas vidaus auditui atlikti. santrumpa( os) VAT atitikmenys: angl. IAS; IAU; Internal Audit Service; internal audit… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus kontrolės sistema — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vadovo tvirtinamų taisyklių, normų, priemonių ir procedūrų visuma, užtikrinanti vidaus kontrolės veikimą. atitikmenys: angl. internal audit service šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”